top of page

KARACA Mai Selcuklu Serisi Katli Cookie Shelf

153.03.07.9028
$40.95
In stock
1
Product Details
Brand: KARACA

"THE STORY OF THE MAI SERIES AND THE FOOD CULTURE OF THE ERA Turkish cuisine is a very special cuisine that has been influenced by different cultures throughout history and blends these influences with its own culture. When we say" Turkish cuisine ", even though the Ottoman palace dishes come to light in our eyes, the main basis of the Ottoman cuisine is the Seljuk culture. As Ömür Akkor stated, “Turkish cuisine is actually It is a culture on its own. Turkish cuisine has been effective in every place where Turks passed from Central Asia to the Balkans. Turkish cuisine is not only food, but a culture. Karaca, who has always worked to add variety and character to its product groups, this time created the new Mai Series, nourished by Turkish traditions and culinary heritage.

Karaca Mai Seljuk Series Cookie Stand

Material: Porcelain
"MAİ SERİSİ HİKÂYESİ VE DÖNEMİN YEMEK KÜLTÜRÜ Türk mutfağı tarih boyunca farklı farklı kültürlerden etkilenerek oluşan, bu etkileri kendi kültürüyle harmanlayan çok özel bir mutfak. “Türk mutfağı” deyince büyük oranda Osmanlı saray yemekleri gözümüzde canlansa da Osmanlı mutfağının beslendiği asıl temel Selçuklu kültürüdür. Osmanlı, fethettiği topraklarla birlikte o topraklardaki kültürel mirası yaşatmaya yönelik bir anlayışa sahip olduğundan dönemin Anadolu topraklarındaki en büyük devletinin, yani Selçukluların mirasını da devraldı. Türk mutfağı kültürü Osmanlı’da yaşamaya devam etti. Ömür Akkor’un da ifade ettiği gibi, “Türk mutfağı aslında kendi başına bir kültürdür. Orta Asya’dan Balkanlar’a kadar Türklerin geçtiği her yerde Türk mutfağı etkili olmuştur. Türk mutfağı sadece yemek değil, bir kültürden ibarettir.” Ürün gruplarına her zaman çeşitlilik ve karakter katmak için çalışan Karaca, bu kez Türk gelenekleri ve mutfak mirasından beslenerek yeni Mai Serisi’ni oluşturdu. 1000 yıllık Türk kültürü ve mutfak geleneklerini modern bir yorumla tekrar bir araya getirdi."

Karaca Mai Selçuklu Serisi Katlı Kurabiyelik

Malzeme: Porselen

Save this product for later
bottom of page